Sukův symfonický orchestr

Profil orchestru

Rok 2024 je pro českou hudbu nesmírně významný, neboť v tomto roce slaví kulaté výročí čtyři velikáni české hudby – Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Suk a Leoš Janáček.

Díky těmto mimořádným okolnostem jsme právě v tomto roce založili Sukův symfonický orchestr, který ve svém názvu nese jméno hudebního skladatele Josefa Suka a současně též jméno mimořádného českého houslisty, vnuka Josefa Suka – Mistra Josefa Suka.

Zakladatelem a šéfdirigentem Sukova symfonického orchestru je Jaromír M. Krygel, který v minulosti založil a po několik let vedl mezinárodní hudební festival Le Quattro Stagioni, jehož uměleckým patronem byl mj. Mistr Josef Suk.

Domovskou scénou Sukova symfonického orchestru je palác Žofín, jeden z nejvýznamnějších architektonických skvostů hl. m. Prahy.

Hlavní náplní Sukova symfonického orchestru je především oslava mistrů české hudby na domácích i zahraničních pódiích, a to jak v tomto jubilejním roce, tak i v dalších letech.

Dramaturgie SSO neopomíjí ani další mimořádné hudební události, jakými jsou například kulatá výročí významných skladeb – premiéry nebo výročí slavných hudebních skladatelů.

Základními pilíři koncertní sezóny SSO jsou 4 koncertní cykly (v tomto roce pouze 3) – Jarní cyklus, Letní cyklus, Podzimní cyklus a Zimní cyklus.

Důležitou součástí práce SSO je také edukativní práce s dětmi – koncerty pro školy nebo koncerty pro rodiče s dětmi. Samozřejmostí pak bude spolupráce s prestižními sólisty i pěveckými sbory.

V roce 200 letého výročí od narození Bedřicha Smetany připravuje Sukův symfonický orchestr nastudování cyklu symfonických básní Má vlast, na němž skladatel začal pracovat koncem září 1874 (před 150 lety). Interpretační pojetí SSO bude respektovat urtext Smetanovy partitury, bude se tedy jednat o unikátní nastudování!

Výročí 150 let od narození Josefa Suka oslaví SSO uvedením jeho Fantazie pro housle a orchestr g moll, skladby, kterou fantasticky interpretoval také skladatelův vnuk, houslista Mistr Josef Suk. Fantazie g moll Josefa Suka oslaví v tomto roce 120 let od svého narození, své hudební premiéry!

Výročí 120 let od úmrtí Antonína Dvořáka uctí SSO nastudováním jedné z nejslavnějších symfonií vůbec – symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“, která měla svou Evropskou premiéru 21. června 1894 (130 let). Právě proto chystá SSO svou premiéru v červnu 2024!